Showing all 14 results

Show sidebar

ACU MODEL ECM SERIES

฿0.00
เครื่องชั่งนับจำนวนระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • แสดงผลด้วยตัวเลขสีดำ (LCD Display) พร้อมไฟเรืองแสง
 • แสดงผลการชั่งแบบ 3 จอคือ 1.น้ำหนักรวม (Weight) 2.น้ำหนักต่อชิ้น (Unit Weight) 3.จำนวนชิ้น (Total Count)
 • ตั้งค่าตรวจสอบน้ำหนักได้( Comparator function with “HI” & “LO” )
 • สามารถบันทึกชุดข้อมูลน้ำหนักได้10 ชุด
 • ใช้งานในอุณหภูมิ5 ถึง40 องศาเซลเซียส
 • ใช้ไฟฟ้าจาก Rechargeable battery (6 V/4Ah) ใช้งานต่อเนื่องได้60 ชม. หรือ220 V. ผ่าน AC ADAPTOR

AND MODEL FC-I SERIES

฿0.00
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
 • หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข VFD (VFD Display)
 • มี 1 หน้าจอใหญ่ แสดงจำนวนชิ้น น้ำหนักรวม และ น้ำหนักต่อชิ้น
 • ชั่งได้ 2 หน่วย คือ g และ lb
 • มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (TARE)
 • มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Function)
 • มีฟังก์ชันตรวจสอบค่าน้ำหนัก (Comparator Function)
 • มีฟังก์ชันบวกสะสมจำนวนชิ้นงาน หรือ น้ำหนัก (Accumulation Function)
 • มีฟังก์ชันบันทึกน้ำหนักชิ้นงานได้ 500 รายการ (ID Memory Function)
 • พร้อมช่องต่อ RS-232C (RS-232C Serial Interface)
 • ใช้หม้อแปลง AC Adapter
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

AVENUE Model : AWPT

฿0.00
เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ " AVENUE " รุ่น AWPT
.
 • จอภาพ LED สีดำ สูง 1 นิ้ว  พร้อมไฟเรืองแสง
 • โปรแกรมการใช้งาน : TARE, ZERO, Unit Kg / Lb, Auto M+, MC, SMPL / COUNT
 • พร้อมเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Printer (ใช้กระดาษความร้อน แบบต่อเนื่อง)
 • ข้อมูลพิมพ์ : วันที่, เวลา, ครั้งที่…., น้ำหนักทั้งหมด (Gross Weight),น้ำหนักสุทธิ (Net Weight), น้ำหนักภาชนะเปล่า (Tare Weight)
 • ใช้กระดาษความร้อนแบบต่อเนื่อง หน้ากว้าง 57 mm.
 • แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
 • ใช้พลังงานจาก Rechargeable battery (6V/4Ah) โดยใช้ AC Adapter

CAS MODEL EC SERIES

฿0.00
เครื่องชั่งนับจำนวนระบบอิเล็กทรอนิกส์
.
 • มี3หน้าจอแสดงได้ทั้งน้ำหนักรวม น้ำหนักต่อชิ้นและจำนวนชิ้น
 • สามารถบันทึกได้ถึง 100 ชิ้นงาน
 • มีฟังคชั่นเปรียบเทียบน้ำหนัก ( Hi / Lo )
 • มีฟังค์ชั่นการปรับน้ำหนัก (Calibration)
 • มีระบบประหยัดพลังงานปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
 • ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
 • มีพอร์ต RS-232C สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ Backlight LCD
 • สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้

CAS MODEL ECB SERIES

฿0.00
เครื่องชั่งนับจำนวนระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้น
 • มี 3 หน้าจอแสดงได้ทั้งน้ำหนักรวม น้ำหนักต่อชิ้น และจำนวนชิ้น
 • มีฟังค์ชั่นเปรียบเทียบน้ำหนัก ( Hi / OK / Lo ) พร้อมเสียงร้อง
 • สามารถบันทึกชิ้นงานได้ถึง 24 ชิ้นงาน
 • มีระบบประหยัดพลังงานปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
 • ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
 • มีพอร์ต RS-232C ส าหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ Backlight LCD
 • สามารถต่อกับ ปริ้นเตอร์ได้

KERN MODEL : CPB SERIES

฿0.00
"KERN" เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็คทรอนิค (Compact Balances) คุณสมบัติเครื่องชั่ง (Specifications)   - ประเภทอินเตอร์เฟส                    RS232   - วัสดุของแผ่นชั่งน้ำหนัก               สเตนเลส   - หน่วยชั่งน้ำหนัก                          g, kg   - ระบบการชั่งน้ำหนัก                     Strain Gauges   - อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ                   0°C

KERN MODEL : RPB SERIES

฿0.00
คุณสมบัติเครื่องชั่ง (Specifications) .
 • พิกัดชั่งน้ำหนักได้สูงสุด            3 kg. / 30 kg
 • ค่าอ่านละเอียด                        1 g. / 10 g.
 • ขนาดจานชั่ง                           295 mm x 225 mm
 • Linearity                                ±1 g / 2 g
 • วัสดุของแผ่นชั่งน้ำหนัก             สเตนเลส
 • หน่วยชั่งน้ำหนัก                        g. , kg.
 • ระบบการชั่งน้ำหนัก                   Strain gauges
 • อุณหภูมิแวดล้อม (สูงสุด):          40 °C
 • อุณหภูมิโดยรอบ (ต่ำสุด):           -10.00 °C
 • ขนาดเครื่องโดยรวม(DxHxW)    315 mm x 350 mm x 100 mm
.

KERN MODEL CCS SERIES

฿0.00
"KERN" เครื่องชั่งวิเคราห์ระบบอิเลคทรอนิกส์ (Analytical Balance) . คุณสมบัติเครื่องชั่ง (Specification) .    - วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนัก       สเตนเลส    - หน่วยชั่งน้ำหนัก             kg, lb .

SDS MODEL IDS811

฿0.00
เครื่องชั่งนับจำนวนระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • หน้าจอ LCD
 • มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม น้ำหนักต่อชิ้น จำนวนชิ้น
 • ชั่งได้ 2 หน่วย Kg , g
 • สามารถนับจำนวนชิ้นงานได้
 • สามารถบันทึกน้ำหนักได้ 99 ข้อมูล
 • มีระบบตรวจสอบน้ำหนัก (HI-LO-OK)
 • มี Zero / Tare
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
 • ใช้แบตเตอร์รี่ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้
 • ใช้หม้อแปลง AC Adepter

T-BOSS Model : TWI-700C

฿0.00
จอแสดงผมน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์ "T-BOSS" รุ่น TWI-700C
 • TWI-700C Counting Indicator
 • ความละเอียด 1/30,000
 • Indicator สามารถรองรับใช้งานได้กับโหลดเซลล์ มาถึง 8 ชุด
 • เลือกปรับน้ำหนักแบบช่วงเดียวหรือหลายช่วงได้
 • ฟังก์ชัน : HI, LO, OK
 • Preset Tare ตั้งค่า Tare ได้
 • ตั้งค่า Filter สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 • ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกได้สูงสุด 4 ชุด เช่น Computer, Light Tower, Printer, Large Display, USB Disk ส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel, TXT, Mobile Phone
 • InterFace : RS-232C, Relay Interface

T-BOSS Model : TWI-700W PLUS

฿0.00
จอแสดงผมน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์ "T-BOSS" รุ่น TWI-700W PLUS
 • TWI-700W+ Weighing Indicator
 • ความละเอียด 1/30,000
 • Indicator สามารถรองรับใช้งานได้กับโหลดเซลล์ มาถึง 8 ชุด
 • เลือกปรับน้ำหนักแบบช่วงเดียวหรือหลายช่วงได้
 • ฟังก์ชัน : HI, LO, OK
 • Preset Tare ตั้งค่า Tare ได้
 • ตั้งค่า Filter สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 • ฟังก์ชั่นน้ำหนักสัตว์
 • ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกได้สูงสุด 4 ชุด เช่น Computer, Light Tower, Printer, Large Display, USB Disk ส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel, TXT, Mobile Phone
 • InterFace : RS-232C, Relay Interface

T-BOSS Model: TBS-CC SERIES

฿0.00

เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ “T-BOSS” Model: TBS-CC

 • TBS-CC Counting Scale
 • ความละเอียด 1/30,000
 • เลือกปรับน้ำหนักแบบช่วงเดียวหรือหลายช่วงได้
 • ฟังก์ชั่น : Hi, LO, OK
 • Preset Tare ตั้งค่า Tare ได้
 • ตั้งค่า Filter สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 • ฟังก์ชั่นน้ำหนักสัตว์
 • ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกได้สูงสุด 4 ชุด เช่น Computer, Light Tower, Printer, Large Display, USB Disk 
 • InterFace : RS-232C, Relay Interface

T-Scale Model : KC SERIES

฿0.00
คุณสมบัติของเครื่องชั่ง :
 • ค่าคำนวณภายใน : 1/600,000 Count
 • ตัวเลข LCD สีดำ สูง 14mm จำนวน 3 จอ
          1.หน้าจอแสดงน้ำหนักต่อชิ้น           2.หน้าจอแสดงน้ำหนักรวม           3.หน้าจอแสดงจำนวนชิ้น
 • มีฟังค์ชั่นหักภาชนะล่วงหน้า
 • หักค่าภาชนะได้เต็มพิกัด
 • สามารถตั้งค่าให้มีเสียงร้องเตือน เพื่อเช็คจำนวนชิ้นงานที่ชั่งเกินได้
 • มีปุ่มบวกสะสมน้ำหนัก
 • พลังงาน : Rechargeable battery หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V
 • มีพอร์ต RS-232C ใช้งานร่วมกับ printer, computer
. .

TIGER MODEL : TCT-01 SERIES

฿0.00
เครื่องชั่งนับจำนวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบตั้งโต๊ะ
 • หน้าจอ LCD สีฟ้า, ตัวเลขสูง 18 มม. แสดงตัวเลข 6 หลัก
 • แปลงหน่วยชั่งได้ 4 หน่วย kg,g,lb,oz
 • มีโหมดนับชิ้นงาน
 • มี count alarm เมื่อจำนวนชิ้นเกินกว่าที่ตั้งค่าไว้
 • สามารถบวกสะสมน้ำหนักได้ สูงสุด 99 
 • มี 3 หน้าจอน้ำหนักรวม,น้ำหนักต่อชิ้น,จำนวนชิ้น
 • เปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • สามารถหักค่าภาชนะ (Full Tare,Preset Tare)
 • มีฟังค์ชั่น Zero
 • มี Build-in แบตเตอรี่ Recharge
 • ใช้งานได้ต่อเนื่อง 80 ชั่วโมง เมื่อมีการชาร์ตแบตเต็ม 12 ชั่วโมง