Showing all 2 results

Show sidebar

DIGI MODEL DS-708-SERIES

฿0.00

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งโต๊ะ

► แสดงผลด้วยระบบตัวเลขสีแดง 6 หลัก อ่านค่าได้ชัดเจน ► มีปุ่ม TARE สำหรับหักน้ำหนักภาชนะ ► มีฟังก์ชั่นในการเปิด-ปิด อัตโนมัติ เพื่อประหยัดไฟ ► จานชั่ง ขนาด: 293 x 200 mm. ► อุณหภูมิใช้งาน 0°C ~ 40°C ► ใช้ไฟฟ้า 220V.

DIGI MODEL SM-100-SERIES

฿0.00
DIGI MODEL SM-100-SERIES รายะเอียดสินค้า ► เหมาะสำหรับการวางบนเคาเตอร์ หรือ โตีะวางชั่ง ► สามารถหักค่าภาชนะได้ ► ระบบการพิมพ์แบบหัวพิมพ์ความร้อน ( Thermal Head Printer) ► สามารถพิมพ์ข้อความบนกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดสูงสุด 60 x 220 มม. ► สามารถพิมพื ชื่อสินค้า ราคาต่างๆ บาร์โค้ด วันหมดอายุ โลโก้ ฯลฯ ► มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บรหัสสินค้าได้สูงสุด 1000 รายการ ► สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางช่อง RS232 เพื่อส่งข้อมูล ► สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการจัดการเครื่องชั่ง Scale 2006 ► สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศา ถึง 40 องศา