Showing all 9 results

Show sidebar

AVENUE Model : AWPT

฿0.00
เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ " AVENUE " รุ่น AWPT
.
 • จอภาพ LED สีดำ สูง 1 นิ้ว  พร้อมไฟเรืองแสง
 • โปรแกรมการใช้งาน : TARE, ZERO, Unit Kg / Lb, Auto M+, MC, SMPL / COUNT
 • พร้อมเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Printer (ใช้กระดาษความร้อน แบบต่อเนื่อง)
 • ข้อมูลพิมพ์ : วันที่, เวลา, ครั้งที่…., น้ำหนักทั้งหมด (Gross Weight),น้ำหนักสุทธิ (Net Weight), น้ำหนักภาชนะเปล่า (Tare Weight)
 • ใช้กระดาษความร้อนแบบต่อเนื่อง หน้ากว้าง 57 mm.
 • แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
 • ใช้พลังงานจาก Rechargeable battery (6V/4Ah) โดยใช้ AC Adapter

CST MODEL DRC SERIES

฿0.00
DRC COUNTING SCALE . - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 218 x 260 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ Backlight สีเขียว (LCD Backlight) - มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม น้ำหนักต่อชิ้น และ จำนวนชิ้น - ชั่งได้ 2 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg) และ กรัม (g) - มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (TARE) - มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Function) - มีฟังก์ชันตรวจสอบจำนวนชิ้นงานพร้อมเสียงเตือน (Comparator Function) - มีฟังก์ชันบวกสะสมจำนวนชิ้นงาน (Accumulation Function) - พร้อมช่องต่อ RS-232C (RS-232C Serial Interface) - พร้อมสายต่อ RS232C (RS-232C Cable) - ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ (Rechargeable Battery) - ใช้สาย AC ในการชาร์จไฟ - ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน - รับประกันสินค้า 1 ปี

PRIS Model : PCH

฿0.00
เครื่องชั่งนับจำนวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ " PRIS " รุ่น PCH
 • หน้าจอ 3 จอ , 3 ส่วน LCD Display พร้อมไฟเรืองแสง
           1. จอแสดงน้ำหนักรวม (Weight)            2. จอแสดงน้ำหนักต่อชิ้น (Unit Weight)            3. จอแสดงจำนวนชิ้น (Count Pcs)
 • จานสแตนเลส 280 x 220 mm
 • โปรแกรม : นับจำนวน, Weight Accumulation, Preset tare,
 • มีฟังค์ชั่น Hi - Lo - Ok บันทึกค่าน้ำหนักได้ พร้อมเสียงร้องเตือน
 • อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C ทำงานร่วมกับ printer, computer
 • พลังงาน : Rechargeable battery (6V/4Ah) หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
 • มีพอร์ต RS-232C เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (ไม่แถมสาย Cable)
 • Port เชื่อมต่อ Lamp Tower รุ่น TB50-3T สำหรับงาน Check Weighing Application
 • ขนาดตัวเครื่อง : 315 x 300 x 94 mm
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
  “Accessories” TB50-3T Tower Lights (Alarm Light )
 • สัญญาณ 3 สถานะ Red , Yellow , Green
 • มีเสียงเตือน
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน
 • สามารถเชื่อมต่อกับรุ่น :PWH/PCH เครื่องชั่งยี่ห้อ PRIS

SHIMADZU Model : UW/UX Series

฿0.00

เครื่องชั่งความละเอียดสูงระบบดิจิตอล

 • เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์แบบชั่งด้านบน (Electronic Top-Loading Balances)ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ UniBloc
 • มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ± 0.02 g
 • มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ≤01 g
 • มีค่าความสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature Coefficient Sensitivity) ± 3 ppm/◦C ในช่วง 10◦C-30◦C
 • ให้ค่า Response Time ในช่วง 5-2.5 วินาที
 • จานชั่งมีขนาด 170 x 180 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก)
 • สามารถใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานภายนอก สำหรับการปรับค่ามาตรฐานของเครื่องได้ (Calibration with External Weight) ซึ่งสามารถใช้ตุ้มน้ำหนักได้ในช่วง 1,000-6,200 กรัม
 • มีฟังค์ชั่น Piece Counting สำหรับการชั่งแบบนับชิ้นตัวอย่าง และฟังค์ชั่นการแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซนต์หรือกะรัตได้
 • สามารถวัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของตัวอย่างได้ โดยใช้ SMK-101 specific gravity kit (เป็นอุปกรณ์เสริม) โดยซอฟท์แวร์สำหรับการวัดค่าความถ่วงจำเพาะได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องชั่งแล้ว
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักของตัวอย่างที่ชั่งได้โดยการแสดงสัญลักษณ์ GO (pass), HI (over) หรือ LO (under) ที่หน้าจอเครื่อง
 • ตัวเครื่องมีฟังค์ชั่น WindowsDirect โดยผู้ใช้สามารถโอนถ่ายข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านสาย RS-232C Cable (เป็นอุปกรณ์เสริม)
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล (รุ่น EP-80 หรือ EP-90 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) เพื่อพิมพ์ผลค่าน้ำหนักหรือผลในการปรับค่ามาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน GLP/GMP/ISO9000
 • หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Backlight LCD
 • ตัวเครื่องทำจากโลหะ (All-Metal Housing) ที่มีความแข็งแรง
 • ขนาดของเครื่องชั่ง (กว้าง) 190 มม. x (ลึก) 317 มม. x (สูง) 78 มม.
 • สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 5 - 40°C
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 • รับประกันคุณภาพ 2 ปี
 • ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

T-SCALE Model : BWS SERIES

฿0.00

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ "TSCALE" รุ่น BWS 

.
 • จอภาพ LCD สีดำ สูง 2 นิ้ว พร้อมไฟเรืองแสง
 • หัวอ่านสแตนเลส กันน้ำ IP 68
 • เป็นสเตนเลสทั้งชุด
 • โปรแกรม : Tare, Accumulation, Check weighing, Net/Gross, Counting weighing
 • พลังงาน : Rechargeable battery (6V/4Ah) ใช้งานต่อเนื่องได้ 90 ชั่วโมง
 • แท่นชั่งและโหลดเซลล์ ทำจากสแตนเลสทั้งชุด
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
. จอแสดงผล .
 • จอภาพ LCD สีดำ สูง 2 นิ้ว พร้อมไฟเรืองแสงหัวอ่านสแตนเลส กันน้ำ IP68
 • โปรแกรม : Tare, Accumulation, Check weighing, Net/Gross, Counting weighing
 • อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C ทำงานร่วมกับ Mini Printer, Computer
 • พลังงาน : Rechargeable battery (6V/4Ah) ใช้งานต่อเนื่องได้ 90 ชั่วโมง
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
. .

T-Scale Model : KC SERIES

฿0.00
คุณสมบัติของเครื่องชั่ง :
 • ค่าคำนวณภายใน : 1/600,000 Count
 • ตัวเลข LCD สีดำ สูง 14mm จำนวน 3 จอ
          1.หน้าจอแสดงน้ำหนักต่อชิ้น           2.หน้าจอแสดงน้ำหนักรวม           3.หน้าจอแสดงจำนวนชิ้น
 • มีฟังค์ชั่นหักภาชนะล่วงหน้า
 • หักค่าภาชนะได้เต็มพิกัด
 • สามารถตั้งค่าให้มีเสียงร้องเตือน เพื่อเช็คจำนวนชิ้นงานที่ชั่งเกินได้
 • มีปุ่มบวกสะสมน้ำหนัก
 • พลังงาน : Rechargeable battery หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V
 • มีพอร์ต RS-232C ใช้งานร่วมกับ printer, computer
. .

T-SCALE Model QHW/QHW PLUS SERIES

฿0.00
เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ "TSCALE" รุ่น QHW/QHW PLUS
 • QHW Weighing Scales
 • พิกัด 3 kg. – 30 kg.
 • ตัวเลข 24.0 mm backlight LCD display
 • จานสแตนเลส 230 x 300 mm
 • โปรแกรม : Units, Percentage, Simple counting, Check Weighing, Weight Accumulation
 • พลังงาน : AC Adapter 9V/800mA, Rechargeable battery (6V/4Ah)
 • Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 90 ชม.
 • อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C (สำหรับรุ่น รหัสลงท้าย R)
 • พิกัด 30 kg ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
“Accessories” AL-03E Tower Lights (Alarm Light )
 • สัญญาณ 3 สถานะ Red , Yellow , Green
 • มีเสียงเตือน
 • สามารถเชื่อมต่อกับรุ่น : AHW/QHW/JW/T2000 / BW/KW/VW/CW/BWS

T-Scale Model: QHC SERIES

฿0.00
รายละเอียดสินค้า : 
- จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 230 x 300 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ - มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม น้ำหนัก/ชิ้น / จำนวนชิ้น - ชั่งได้ 2 หน่วย คือ kg และ g - สามารถนับจำนวนชิ้นงานได้ (Counting mode) - สามารถบวกสะสมน้ำหนักได้ (Accumulation Function) - พร้อมช่องต่อสาย RS232 - ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) - ใช้หม้อแปลง AC Adapter - ผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน - รับประกัน 1 ปี ภายใต้การใช้งานปกติ

ZEPPER Model : SUPER-SS

฿0.00
รายละเอียดทั้งหมด :

- จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 230 x 190 มิลลิเมตร

- หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง (LED Display)

- มี 2 หน้าจอ ดูได้ หน้า-หลัง (ด้านหน้า 1 หน้าจอ และ ด้านหลัง 1 หน้าจอ)

- ชั่งได้ 2 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg) และ กรัม (g)

- มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (TARE)

- มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Function)

- มีฟังก์ชันตรวจสอบค่าน้ำหนัก (Comparator Function)

- มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power OFF Function)

- ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส

- ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP68

- ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ (Rechargeable Battery)

- ใช้สาย AC ในการชาร์จไฟ (ยึดติดกับตัวเครื่อง)

- ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน

- รับประกันสินค้า 1 ปี