Showing all 5 results

Show sidebar

DIGI MODEL DS-708-SERIES

฿0.00

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งโต๊ะ

► แสดงผลด้วยระบบตัวเลขสีแดง 6 หลัก อ่านค่าได้ชัดเจน ► มีปุ่ม TARE สำหรับหักน้ำหนักภาชนะ ► มีฟังก์ชั่นในการเปิด-ปิด อัตโนมัติ เพื่อประหยัดไฟ ► จานชั่ง ขนาด: 293 x 200 mm. ► อุณหภูมิใช้งาน 0°C ~ 40°C ► ใช้ไฟฟ้า 220V.

DIGI MODEL SM-100-SERIES

฿0.00
DIGI MODEL SM-100-SERIES รายะเอียดสินค้า ► เหมาะสำหรับการวางบนเคาเตอร์ หรือ โตีะวางชั่ง ► สามารถหักค่าภาชนะได้ ► ระบบการพิมพ์แบบหัวพิมพ์ความร้อน ( Thermal Head Printer) ► สามารถพิมพ์ข้อความบนกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดสูงสุด 60 x 220 มม. ► สามารถพิมพื ชื่อสินค้า ราคาต่างๆ บาร์โค้ด วันหมดอายุ โลโก้ ฯลฯ ► มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บรหัสสินค้าได้สูงสุด 1000 รายการ ► สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางช่อง RS232 เพื่อส่งข้อมูล ► สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการจัดการเครื่องชั่ง Scale 2006 ► สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศา ถึง 40 องศา

T-SCALE MODEL ATP SERIES

฿0.00

เครื่องชั่งน้ำหนักคำนวณราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ T-Scale Model ATP SERIES

► แสดงผลด้วยระบบตัวเลขสีดำ(LCD) สูง 20 mm. จำนวน 3 จอ ► มีปุ่ม TARE สำหรับหัก น้ำหนักภาชนะ ► ใช้แบตเตอรี่ แบบชาร์จซ้ำได้ หรือใช้ไฟ 220V ► Made in Taiwan

T-SCALE MODEL T3200P

฿0.00

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งพื้น มีเครื่องพิมพ์ในตัว T-Scale Model T3200P

► พิกัดน้ำหนัก: 30 kg - 1000 kg ► จอแสดงผล เป็น ตัวเลข LED สีแดง สูง 0.8 นิ้ว ► โปรแกรม: Zero / Tare (หักค่าภาชนะ) Auto M+ ► สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ เช่น กิโลกรัม (kg), ปอนด์(LB) ► ข้อมูลพิมพ์: วันที่, เวลา, ครั้งที่ , น้ำหนักรวมทั้งหมด( Gross Weight) น้ำหนักสุทธิ(NET Weight), น้ำหนักภาชนพเปล่า(Tare Weight) ► พลังงาน: ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V

ZEPPER Model SPE SERIES

฿0.00

Zepper เครื่องชั่งคำนวณราคา ระบบดิจิตอล

► แสดงผลด้วยหน้าจอ 2 ด้าน ► ตัวเลข RED LED สูง 15.0 mm. ► หน้าจอ 3 ส่วน พร้อมไฟเรืองแสงสีแดง ► จานชั่งทำจากสแตนเลส ► มีปุ่มสำหรับหักน้ำหนักภาชนะ ► บันทึกหน่วยราคาได้ 2 รายการ สะสมจำนวนเงินและน้ำหนัก,เงินทอน ► ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ขนาด 4V. , 4.0 Ah. หรือใช้ไฟฟ้า 220 V. ผ่าน AC Adapter 6V. ► ที่จอภาพจะมีสัญญาณไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน