CERT-TMC
บริการสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ทั้งภายในและภายนอกสถานที่คลอบคลุมเครื่องมือวัดทุกประเภท

โดยภายในห้องปฎิบัติการมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ใช้เครื่องมมือคุณภาพที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง และช่างสอบเทียบผู้ชำนาญงานสอบเทียบเครื่องมือทุกชิ้นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเครื่องมือถึงมือลูกค้าตรงตามระยะเวลานัดหมาย

ห้องปฏิบัติการด้านมิติ (Dimension)

สอบเทียบ เครื่องมือวัด

ห้องปฏิบัติการมิติ เครื่องมือวัด ขนาดเล็ก (Small Tools) เช่น Micrometer, Veriner, Dial, Digital Caliper,Dial Test Indicator, Dial Indicator, Digital Indicator, Steel Ruler, Radius Gauge, Pitch Gauge, Thickness Gauge, Feeler Gauge
ห้องปฏิบัติการ MASS & BALANCE

สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก

ห้องปฏิบัติการ Mass & Balance ประเภทเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล, เครื่องชั่งตั้งพื้น, เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ, เครื่องชั่งนับชิ้นงาน, เครื่องชั่งคำนวนราคา, เครื่องชั่งวิเคราะห์สารเคมี, เครื่องชั่งละเอียดสูง, เครื่องชั่งแขวน, เครื่องชั่งโรงพยาบาล, เครื่องชั่งสัตว์.