Showing all 2 results

Show sidebar

T-SCALE MODEL ATP SERIES

฿0.00

เครื่องชั่งน้ำหนักคำนวณราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ T-Scale Model ATP SERIES

► แสดงผลด้วยระบบตัวเลขสีดำ(LCD) สูง 20 mm. จำนวน 3 จอ ► มีปุ่ม TARE สำหรับหัก น้ำหนักภาชนะ ► ใช้แบตเตอรี่ แบบชาร์จซ้ำได้ หรือใช้ไฟ 220V ► Made in Taiwan

T-SCALE MODEL T3200P

฿0.00

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งพื้น มีเครื่องพิมพ์ในตัว T-Scale Model T3200P

► พิกัดน้ำหนัก: 30 kg - 1000 kg ► จอแสดงผล เป็น ตัวเลข LED สีแดง สูง 0.8 นิ้ว ► โปรแกรม: Zero / Tare (หักค่าภาชนะ) Auto M+ ► สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ เช่น กิโลกรัม (kg), ปอนด์(LB) ► ข้อมูลพิมพ์: วันที่, เวลา, ครั้งที่ , น้ำหนักรวมทั้งหมด( Gross Weight) น้ำหนักสุทธิ(NET Weight), น้ำหนักภาชนพเปล่า(Tare Weight) ► พลังงาน: ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V