Showing all 2 results

Show sidebar

DIGI MODEL SM-100-SERIES

฿0.00
DIGI MODEL SM-100-SERIES รายะเอียดสินค้า ► เหมาะสำหรับการวางบนเคาเตอร์ หรือ โตีะวางชั่ง ► สามารถหักค่าภาชนะได้ ► ระบบการพิมพ์แบบหัวพิมพ์ความร้อน ( Thermal Head Printer) ► สามารถพิมพ์ข้อความบนกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดสูงสุด 60 x 220 มม. ► สามารถพิมพื ชื่อสินค้า ราคาต่างๆ บาร์โค้ด วันหมดอายุ โลโก้ ฯลฯ ► มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บรหัสสินค้าได้สูงสุด 1000 รายการ ► สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางช่อง RS232 เพื่อส่งข้อมูล ► สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการจัดการเครื่องชั่ง Scale 2006 ► สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศา ถึง 40 องศา

NAGATA MODEL SP 88RM

฿0.00

เครื่องชั่งคำนวณราคา Nagata Model SP-88RM

► พิกัด: 30 kg (1 / 7,500 division) ► ความละเอียด 5 g. ► ตัวเลข LED สีแดง สูง 14 มม. จำนวน 3 จอ มองได้ทั้งสองด้าน ( ผู้ซื้อ ผู้ขาย ) ► เลือกราคาต่อหน่วย ต่อ kg. หรือต่อขีด 100 g ► โปรแกรม: หักน้ำหนักภาชนะ, คำนวณราคา, ทอนเงิน (ธนบัตรไม่เกิน 500 บาท) ► จานสแตนเลส 240 x 290 mm ► พลังงาน Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ซม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้า กระแสสลับ 220 V.